COMPOSICIÓ - COMPOSITION


Treballant a partir de fotografies. Treballant la composició.Working from photos.Working composition.

Cap comentari: