TROBADA D'IL.LUSTRADORS A LA LLIBRERIA "A PEU DE PÀGINA" DE SARRIÀ. OCTUBRE 2011< >