"LOS COLORES DE LA MÚSICA" col.lecció "Amb ulls de conte" 
editat pel Museu d'Art de Girona. Text: Ricardo Alcántara. 
Il.lustracións de Bernat Cormand i Maria Tarragó., 
< >